Planar tilgjengeleg for private barnehagar v. 1.0

Plan for overgangar for barn og unge i Bjørnafjorden kommune

Under finn du aktuelle dokument som er aktuelle i samband med gode overgangar for barn og unge mellom barnehage og barneskule, barneskule og ungdomsskule og ungdomsskule og vidaregåande skule.

Plan for overgangar for barn og unge

Rutinar for overføringssamtale til barneskule

Samarbeidande barneskular og barnehagar

Årshjul frå barnehage til barneskule

Årshjul frå barneskule til ungdomsskule

Årshjul frå ungdomsskule til vidaregåande skule

Årshjul frå barnehage til skule for barn med behov for ekstra støtte

Overgangsplan_1.JPG